top of page

GLI

Gecombineerde Leefstijlinterventie

dietist_psedacengiz.jpg

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

De Nederlandse regering streeft naar een gezonde bevolking. Het programma Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) richt zich op personen die kampen met obesitas of overgewicht, met de intentie om gewichtsreductie en een verbeterde levenskwaliteit te realiseren.  Sinds 2019 wordt de GLI onder voorwaarden vergoed door de basisverzekering zonder dat het eigen risico wordt aangesproken. Dus het is helemaal GRATIS voor de deelnemers. Enige wat wel verwacht wordt van de deelnemers is dat zij aanwezig zijn. 

 

De GLI bevordert duurzaam gezonde leefgewoonten, door aandacht te besteden aan gezond eten, lichaamsbeweging en de implementatie daarvan in het dagelijks leven, waarbij de focus ligt op gezonde gedragsverandering.

 

Om deel te nemen, is een doorverwijzing van uw huisarts noodzakelijk. U komt in aanmerking als u:

  • 18 jaar of ouder bent, 

  • overgewicht hebt (een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast slaapapneu of artrose of een vergrote buikomvang of een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten hebt,

  • of als je ernstig overgewicht hebt (een BMI van meer dan 30)

Om uw BMI te berekenen, kunt u de calculator van het Voedingscentrum gebruiken.

 

Er zijn diverse programma's die vergoed worden door de zorgverzekeringen waaronder CooL.

 

Diëtist & Leefstijlcoach P. Seda Cengiz is een CooL-coach.

 

Het CooL-programma is een GLI. CooL staat voor Coaching op Leefstijl. Het CooL-programma wordt uitgevoerd door één en dezelfde persoon, namelijk de leefstijlcoach. Het CooL-programma kijkt niet alleen naar voeding en beweging, maar ook naar slaap, stress, ontspanning en positieve gezondheid.

 

Het CooL-programma omvat een basisprogramma van 8 maanden en een vervolgprogramma van 16 maanden. Beide delen bestaan uit 8 groepsbijeenkomsten van elk 90 minuten, aangevuld met 3,5 uur individuele gesprekken. Tijdens het traject neemt de deelnemer de leiding en speelt de leefstijlcoach een ondersteunende rol. Belangrijke thema's zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiebeheer, tijdmanagement, vitaliteit en ontspanning.


 

Bron: RIVM/GLI en CooL

Diensten

Diëtist & Kinderdiëtist

Lifestylecoaching

GLI

Lichaamssamenstelling meten met Tanita DC 360 en analyseren 

Gecertificeerd GAPS Diëtist 

Bedrijfsdiëtist

bottom of page